Ліцензійний договір-оферта

Ліцензійний договір-оферта

Цей ліцензійний договір(“Договір”, “цей Договір”) укладається між Компанією ОМИКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД(OMIKO TRADING LIMITED) Andrea Armefti 3, P.C. 3080, Limassol, Cyprus(“Ліцензіат”), з одного боку, і Вами(“Ліцензіар”), з іншого боку(далі – “Сторони”), Зважаючи, що:(1) Ліцензіар(фізична особа / або юридична особа в особі повноважного представника або особи, що має відповідні повноваження на підставі засновницьких документів), не маючи обмежень відносно вступу в подібні правовідносини відповідно до застосовного законодавства, є Автором і/або володарем виняткового права(правовласником) на Твір; чи володарем права використання Твору і права надання Ліцензіату права використання Твору на умовах Договору; (2) Ліцензіар має намір надати Ліцензіату право використання Твору на умовах Договору; (3) Ліцензіат має в…