Договір надання послуг

Договір надання послуг

Преамбула

Товариство з обмеженою відповідальністю ПЦВ в особі Генерального директора Іванова Петра Івановича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі “Виконавець”, з одного боку, і фізична особа, що є автором і/або законним правовласником літературного твору – книги(далі – Твір), іменований надалі “Замовник”, з іншого боку, спільно іменовані “Сторони”, уклали цей договір(далі – “Договір”). Договір, відповідно до статті 435 і пунктом 2 статті 437 Цивільного кодексу України, є публічною офертою(пропозицією) на адресу необмеженого числа осіб – Замовників. Відповідно до статті 438 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним акцептом(прийняттям) Договору є підтвердження Замовником своєї згоди з умовами Договору або здійснення їм авансового платежу і/або користування Замовником послугами Виконавця на умовах Договору.

Основні положення

1. Виконавець зобов’язується зробити Замовникові послуги, вказані у відповідних Додатках до Договору(далі – “Послуги”), відносно Творів Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти і сплатити зроблені Послуги відповідно до умов цього Договору.

2. Виконавець при наданні Послуг має право притягати третіх осіб на власний розсуд. При цьому Виконавець несе перед Замовником відповідальність за дії таких притягнених третіх осіб у рамках надання Послуг, як за свої власні дії.

3. Замовник зобов’язується, завіряє і гарантує, що:

  • має відповідні права в повному об’ємі, у тому числі право використання, на усі результати інтелектуальної діяльності, що виготовляються у рамках цього Договору згідно із застосовним законодавством.
  • Твір, а також ілюстративний матеріал(у тому числі ілюстрації, використовувані в оформленні обкладинки Твору, або готова обкладинка, надана Замовником) не містить в собі авторського матеріалу, права на який не належать Замовникові.
  • використання Твору і/або ілюстративного матеріалу відповідно до положень Договору не спричиняє за собою порушення яких-небудь прав і законних інтересів третіх осіб.

4. У разі отримання Виконавцем яких-небудь вимог, претензій і/або позовів відносно Твору і/або ілюстративного матеріалу, використовуваного у рамках цього Договору, Замовник зобов’язаний надавати Виконавцеві усі наявні у нього документи, що підтверджують права Замовника на такий Твір і/або ілюстративний матеріал, впродовж 3(трьох) робочих днів з моменту отримання вимоги Виконавця, а також гарантує, що будь-які подібні вимоги, претензії і/або позови з боку третіх осіб будуть дозволені Замовником самостійно(без залучення Виконавця), від свого імені і за свій рахунок, а також відшкодувати Виконавцеві увесь зазнав він збитку вищезгаданий.

Порядок оплати і надання Послуг

5. Замовник оплачує Виконавцеві замовлені Послуги на умовах передоплати у розмірі 100% від вартості Послуг.

6. Виконавець починає надання Послуг тільки після зарахування на його розрахунковий рахунок 100% вартості Послуг, що робляться. Дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця визнається Сторонами підтвердженням повної і беззастережної згоди Замовника з умовами Договору, у тому числі з об’ємом і порядком виконання замовлених Послуг.

7. Виконавець отримує повідомлення про хід виконання замовлення по електронній пошті. Граничний термін надання Послуг не повинен перевищувати терміну, вказаного в розділі конкретної Послуги з адреси, -(-000-0-) – 8. Виконавець має право у будь-який момент відмовитися від виконання Послуг за умови повернення Замовникові 100% отриманої від нього передоплати за надання Послуг за вирахуванням комісії банку-посередника за надання банківських послуг з переказу коштів, за відсутності технічної можливості виконання перейнятих на себе…